Zadzwoń: +48 18 443 59 12

Sylwia Gawlik

Asystentka Projektanta

O mnie

Asystentka Projektanta w firmie Statiko. W biurze zajmuje się wykonywaniem rysunków konstrukcyjnych na wszystkich etapach projektowych – od koncepcji po dokumentację powykonawczą.  Pracuje w programach AutoCad oraz z wykorzystaniem pakietu Office. Świetnie odnajduje się w  rysunkach konstrukcji żelbetowych: zbiorników, murów oporowych, kładek dla pieszych, mostów.

W 2019 r. ukończyła studia inżynierskie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Obecnie kontynuuje  studia magisterskie - specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, na tej samej uczelni.

Interesuje się projektowaniem wnętrz, a w szczególności optymalizacją organizacji przestrzeni.